Het thema van ons schoolfeest dit jaar is ‘KERMIS’, de weken voor het schoolfeest staat alles dan ook in het teken hiervan. Hier kan je alvast enkele foto’s vinden van het “eendjes vissen” en de “bollo smitto”.