Klik hier om het filmpje van de ouderinfoavond te bekijken.